Door toeval zijn we elkaar via werk tegengekomen. Dat beviel goed onder meer omdat we beiden vanuit de volgende uitgangspunten werken:

  • We zijn zo oneindig veel meer dan we denken
  • Ontspanning zorgt voor creativiteit, betere samenwerking en een gezonder leven
  • Ontspanning ontstaat door de spanning op tafel te leggen

Een ontspannen context biedt altijd ruimte. En daar houden wij van. Ruimte creëren en ruimte ervaren. Niet alleen in een team of in een groep maar ook in onszelf.

We zijn liefdevol maar sparen de waarheid niet. We bevragen steeds weer een vaste manier van denken. Daarbij nemen we niet alleen je eigen denkkader onder de loep maar verkennen we ook de (onbewuste) overtuigingen, patronen en gedragingen die hun oorsprong vinden in de systemen waarin we zijn opgegroeid, waarin we leven en werken. We zijn steeds weer op zoek naar een frisse en vrije manier van kijken en leven. Vanuit deze visie is onze Ego-update ontstaan.

Website: tjebbohepkema.nl